ទីបំផុត ម្ចាស់ «​រោងចក្រ​ផលិត​ទារក​» ឈ្នះ​សិទ្ធិ​ធ្វើជា​ឪពុក​សំរាប់​​កូន​១៣​នាក់​ស្របច្បាប់​ហើយ​! – CEN