អង្គការ WWF បង្ហាញហ្វូងសត្វទន្សោងគោព្រៃ រស់នៅច្រើនក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក – CEN