ដល់ក​! ស្រី​ស្អាត ក្រោយ​មើល​លទ្ធផល​យំ​ហ៊ូ ព្រោះតែ​មិន​នឹកស្មាន​ទៅរក​ហាង​ចាក់​សាក់ ប៉ះចំ​កំពូល​ជាង​សាក់​ជើងចាស់​ពូកែ​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​…. – CEN