សូមទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល ២០២១ ផ្ដល់ភាពរុងរឿងថ្លៃថ្លា ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសូមគោរពជូនពរ ចំពោះឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អ៊ិន មាន ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ នៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន CEN – CEN