បុរស​ម្នាក់​ស៊ីឈ្នួល​កាប់​ចំការ​ ​ឈើ​រលំ​ត្រូវ​ចំ​ក្បាលស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN