ចាប់ខ្លួន​ជន​ទី​៣​បញ្ជូន​ឡើង​តុលាការ ក្នុង​សំណុំរឿង​លក់​ទិញ​ក្រលៀន – CEN