បែកបាក់​ក្រុម​គ្រួសារ​ផឹកស្រាស្រវឹងរាល់ថ្ងៃ បុរសម្នាក់​យក​ឡា​ម​អា​រក​សម្លាប់​ខ្លួន​ – CEN