បិទយានដ្ឋានកែច្នៃរថយន្តគ្មានច្បាប់ចំនួន៦ទីតាំង នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ស្មើនឹង១៣ទីតាំង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ – CEN