ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់បក្សកាន់អំណាច បន្ទាយមានជ័យត្រៀមខ្លួនស្រេចហើយ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំនេះ – CEN