សិស្ស៦នាក់ ដួលសន្លប់ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យសន្តិភាព ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន – CEN