អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ស្រូតរុះរាន់ដំណើរការជួសជុល ប្រាសាទបាយ័ន បានមុនបើកឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនា នៅពេលខាងមុខ – CEN