អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ ស្នើអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ក្រសួងវប្បធម៌ គួរមានផែនការថែរក្សា និងគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលមានថ្មភក់កម្រ – CEN