ចាប់ខ្លួន តារាចម្រៀង ប៊ុត សីហា ពេលកំពុងទៅទិញថ្នាំញៀន – CEN