បំណង​គៀរគរ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដើរ​ធ្វើបាតុកម្ម​ដោះលែង​ទណ្ឌិត​របស់​បក្សប្រឆាំង ខុស​នឹង​ច្បាប់ អាជ្ញាធរ​មិន​អនុគ្រោះ​ទេ​ – CEN