កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន​! ជនបរទេស​ដើរហើរ​អត់​ពាក់​ម៉ាស់ ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​កោះ​បាលី ចាប់​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ឲ្យ​អា​វ៉ង់ និង​ថែមទាំង​… – CEN