ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ពិធី​បុណ្យសព​នារី​អូ​តែ​ស ក្រោម​សម្រែក​ទ្រ​ហ៊ោ​យំ​ពី​មិត្តភក្តិ សាច់ញាតិ ខណៈ​មឈូស​ត្រូវបាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ប៉ូលីស ដោយសារតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN