ភ្ញាក់ផ្អើល​! ទើប​សឹក​ជាង​១​ខែ ពេលនេះ អតីត​សង្ឃ ប៊ុន សា លួត ភ្ជាប់ពាក្យ​បាត់ អស់ពី​ការពារ​ព្រៃឈើ មក​ធ្វើ​អង្គរក្ស​បេះដូង​ម្តង (​វីដេអូ​) – CEN