​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ ១ លើ​ពិភពលោក ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN