អស្ចារ្យ​មែន​! អតិថិជន​មហា​សំណាង​ឈ្នះ​លុយ​សុ​ទ្ទ $90,000 ដុល្លារ ពី​សែ​ល​កាត​ដោយ​គ្រាន់តែ​ធ្វើ​រឿង​ងាយៗ​មួយ​នេះ​! – CEN