នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ គៀត ច័ន្ទ​ថា​រិ​ទ្ធ លើកឡើង​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម ក្នុងការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​វត្តមាន​ជនបរទេស ស្នាក់នៅ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុ​ជា (FPCS) – CEN