បញ្ហា​រថយន្ត​ដឹក​ដី ដឹក​ខ្សាច់ ធ្វើឱ្យ​ហុយ និង​ស្ទះ​ចរាចរ អភិបាលខេត្ត​កណ្ដាល បាន​ព្រមាន​ថា​នឹង​ដក​អភិបាលក្រុង ដោយ​ត្រូវ​ប្ដូរ​ប្រធាន​ថ្មី​ដើម្បី​អនុវត្ត​ទៅលើ​កិច្ចការងារ​នេះ​ – CEN