ក្រសួង​ធម្មការ ណែនាំ​ពុទ្ធបរិស័ទ ចូលរួម​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ មាឃបូជា អនុវត្ត​វិធានការ​សុខាភិបាល ដើម្បី​ការពារ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN