ស​ន្ទ​ស្សន៍​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា បាន​បន្ត​កើនឡើង កាលពី​ម្សិលមិញ​ – CEN