​ផ្ទុះ​ការសរសើរ​ព្រាត​! ក្រោយ​ឃើញ​សម្រស់​គូ​ដណ្តឹង​អន្ទិត ប៊ុន សា​លួត ខ្ចី​ល្ហក់ រហូត​មាន​អ្នកខ្លះ​ថា​ស្អាត​ដូច​… (​វីដេអូ​) – CEN