លោក ជា ចាន់តូ ទទួល​ពានរង្វាន់​ជា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ធនាគារកណ្តាល​ឆ្នាំ​២០២១ ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN