រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​និរាករណ៍​អនុក្រឹត្យ​លេខ ២០៩ អនក្រ​.​បក ចុះ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ផ្ទៃ​បឹង​តា​មោក​ – CEN