នាយទាហាន​ឆត្រយោង ២​នាក់ លោត​ឆត្រ ខុស​បច្ចេកទេស​ធ្លាក់​មក​ដី រងរបួស​, ពេលនេះ​កំពុងតែ​ចូល​បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ – CEN