ដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពាររាប់ពាន់ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក កំពុងត្រូវគេកាប់រានដីធ្វើកម្មសិទ្ធិ – CEN