ពង្រីក​ផ្លូវ​ចាស់​ទៅជា​ផ្លូវភ្លោះ​រៀបចំ​សួនច្បារ​កែលម្អ​សោភ័ណភាព​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN