កោះហៅ​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល​និង​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​អគ្គិសនី​ឯកជន ជិត​២០០​នាក់ មក​ណែនាំ ឱ្យ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​ផ្ទះ ដល់​កម្មករ​រោងចក្រ​ – CEN