ឪពុក​យំ​ស្តាយ​កូនស្រី​ស្ទើរ​ដាច់ខ្យល់ ពេល​ដឹងថា​កូន​ស្លាប់ ដោយ​ត្រូវ​រថយន្ត​បើក​ទៅបុក​រួច​កិន​ពីលើ​ចំក្បាល​ – CEN