ឃុំខ្លួន មន្រ្តីយោធាស័ក្តិ៥ ផ្ទុះអាវុធត្រូវ អ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីរងរបួសធ្ងន់ – CEN