ឃាតកម្មលើ គីម ជុងណាម​៖ ជនសង្ស័យត្រូវគេឲ្យលុយជាង ១.០០០ដុល្លា ដើម្បីចូលរួមសម្តែង – CEN