អ្នកទោស​ជិត​៩០​នាក់ ត្រូវ​ផ្ទេរ​ចេញពី​ខេត្តក្រចេះ មក​ខេត្តស្ទឹងត្រែង ដោយសារ​ចង្អៀត​ណែន​លើ​ចំណុះ​ – CEN