​ប្រធានរដ្ឋសភា​កម្ពុជា និង​ចិន គាំទ្រ​សមិទ្ធផល​ជាច្រើន កើតចេញពី​ទំនាក់ទំនង​ដ៏​ល្អ រយៈពេល​៦៣​ឆ្នាំ​មកនេះ​ – CEN