គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ​ណាស់​ដែល​កុមារ ទទួលរង​ទុក្ខវេទនា ដោយ​គ្រាប់បែក​គីមី​ – CEN