កូនស្រីលោកត្រាំ ហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ របស់ឪពុកខ្លួន បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូង – CEN