ករណី​មន្ត្រីនគរបាល​ប្តឹង​លោកស្នងការ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តែ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​ការពារ​ – CEN