ដូច​ឲ្យ​ហេតុ​មុន​! ស្រី​ស្អាត​មុន​ស្លាប់​ដោយសារតែ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​១​ថ្ងៃ បាន​និយាយ​ពាក្យ​បែបនេះ​…. – CEN