២៤​ថ្ងៃ ៖ មនុស្ស ១២២​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស ៣១៧​នាក់ នៅក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN