គ្រួសារ​មួយគ្មាន​ផ្ទះសម្បែង ត្រូវ​បង្ខំចិត្ត​រស់នៅ​ក្នុង​រថយន្ត​ចាស់​អស់​រយៈពេល​២​ខែ បន្ទាប់ពី​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល​ដេញចេញ ព្រោះតែ​… – CEN