រដ្ឋមន្ត្រី​ចំនួន​៣​រូប រៀបចំ​វេទិការ​ជាតិ​អេកូ​ទេសចរណ៍​លើក​ទី​២ – CEN