ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ការព្រមាន​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ប្រសិន​លោក​ត្រាំ​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​នៅ “​ច្រកទ្វារ​” កូរ៉េខាងជើង​ – CEN