កម្លាំង​ការិយាល័យ​ប្រឆាំង​ការជួញដូរ​មនុស្ស ចាប់ខ្លួន​មេខ្យល់​ម្នាក់ នាំ​នារី​ដាក់​ឲ្យ​ភ្ញៀវ នៅតាម​ផ្ទះសំណាក់ និង​សណ្ឋាគារ​ – CEN