បញ្ជាក្រុមគ្រូពេទ្យដឹកស្ត្រី ដែលគេវះកាត់ភ្លេចកូនកន្សែងក្នុងពោះចេញពីលំនៅដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈនេះ ទៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបន្ត – CEN