សម្តេចពិជ័យសេនា ប្រគល់សៀវភៅកម្រងឯកសារពីវត្ថុបុរាណសិល្បៈខ្មែរដ៏កម្រ ដែលទទួលបានពីសារមន្ទីរ ហ្គីមេ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង – CEN