កីឡាការិនីអូទ្រីស​ ប៊ិះកិនលើកំប្រុក ពេលប្រកួតរំអិលក្តារលើទឹកក Video inside – CEN