ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចកូ លុបចោលដំណើរទស្សនៈកិច្ចទៅអាមេរិច ដោយសារនិយាយទូរស័ព្ទតឹង សរសៃកដាក់គ្នាជាមួយ ដូណាល់ ត្រាំ – CEN