លោក អ៊ិត សំហេង ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើត​គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា ដើម្បី​ការពារ​កិត្តិយស​សេចក្តីថ្លៃថ្នូ​រដល់​វិស្វករ និង​រួមចំណែក​ថែរក្សា​លើកស្ទួយ​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ​ – CEN