ជនជាតិ​រុស្ស៊ី​រាប់សិប​នាក់ ត្រូវបាន​គេ​ចាប់ខ្លួន ខណៈ​កំពុង​បង្រៀន​សិល្បៈ ”sex” – CEN